Tetrapotassium Pyrophosphate, TKPP, เตตระโปแตสเซียมไพโรฟอสเฟต, Tetrasodium Pyrophosphate, TSPP, เตตระโซเดียมไพโรฟอสเฟต, ทีเอสพีพี | www.buymymart.com 

ประกาศอัพเดท

Tetrapotassium Pyrophosphate, TKPP, เตตระโปแตสเซียมไพโรฟอสเฟต, Tetrasodium Pyrophosphate, TSPP, เตตระโซเดียมไพโรฟอสเฟต, ทีเอสพีพี

ลงประกาศเมื่อ 5 ก.ค. 2560 อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2561 11:29:44 น. เข้าชม 162 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ


บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด ดำเนินธุรกิจ นำเข้า ส่งออก และจำหน่าย Tetrapotassium Pyrophosphate, TKPP, เตตระโปแตสเซียมไพโรฟอสเฟต, Tetrasodium Pyrophosphate, TSPP, เตตระโซเดียมไพโรฟอสเฟต, ทีเอสพีพี  และวัตถุเจือปนอาหารในกลุ่มฟอสเฟต (Phosphate) อีกหลายรายการ ได้แก่

Monocalcium Phosphate, MCP, E341, เอ็มซีพี, โมโนแคลเซียมฟอสเฟต

Monosodium Phosphate, MSP, เอ็มเอสพี, โมโนโซเดียมฟอสเฟต

Non-Phosphate, Food Additive, นอนฟอสเฟต, ไร้สารฟอสเฟต, ปลอดสารฟอสเฟต Mixed- Phosphate Mixed, Mixed Phosphate, Mix Phosphate, มิกซ์ฟอสเฟต, สารผสมฟอสเฟต

Potassium Metaphosphate, โปแตสเซียมเมต้าฟอสเฟต, โปแตสเซียมเมตะฟอสเฟต

Potassium Pyrophosphate, INS 450(iii), โปแตสเซียมไพโรฟอสเฟต

Sodium Acid Pyrophosphate, SAPP, โซเดียมแอซิดไพโรฟอสเฟต, เอสเอพีพี

Sodium Hexametaphosphate, SHMP, โซเดียมเฮกซะเมต้าฟอสเฟต, เอสเอชเอ็มพี

Sodium Pyrophosphate Decahydrate, TSPP.H2O, โซเดียมไพโรฟอสเฟต, ทีเอสพีพี10น้ำ

Sodium Tripolyphosphate, STPP, E451(i), โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต, เอสทีพีพี

Tetrapotassium Diphosphate, E450(v), เตตระโปแตสเซียมไดฟอสเฟต

Tetrasodium Diphosphate, E450(iii), 4SP, เตตระโซเดียมไดฟอสเฟต

Tetrapotassium Pyrophosphate, TKPP, เตตระโปแตสเซียมไพโรฟอสเฟต, ทีเคพีพี

Trisodium Phosphate, TSP, ไตรโซเดียมฟอสเฟต, ทีเอสพี

Tetrasodium Pyrophosphate, TSPP, เตตระโซเดียมไพโรฟอสเฟต, ทีเอสพีพี

สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายขายและการตลาด บจก.ไทยโพลีเคมิคอล 

36/1 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์. 034496284, 034854888

โทรสาร. 034496285, 034496680, 034496681

Mobile No. 0861762992, 0868850111, 0824504888 (Domestic)

Mobile No. +66800160016, +66898554004 (Export)

Email address, thaipolychemicals (at) hotmail.com

Email address, polychemicals888 (at) gmail.com

Email address, info (at) thaipolychemicals.com


http://www.thaipolychemicals.com


นอกจาก Tetrapotassium Pyrophosphate, TKPP, เตตระโปแตสเซียมไพโรฟอสเฟต, Tetrasodium Pyrophosphate, TSPP, เตตระโซเดียมไพโรฟอสเฟต, ทีเอสพีพี ดังที่แจ้งรายละเอียดด้านบนแล้ว บจก.ไทยโพลีเคมิคอล ยังดำเนินธุรกิจ นำเข้า ส่งออก และจำหน่ายเคมีภัณฑ์เกรดอาหาร สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบเจือปนอาหาร อีกหลายรายการ สินค้าหลักได้แก่

Acesulfame Potassium, Acesulfame K, E950, Ace K, อะซีซัลเฟมเค, เอซีซัลเฟมเค

Ascorbic Acid E300, แอสคอร์บิกแอซิดเกรดอาหาร

Calcium Carbonate Food Grade E170, แคลเซียมคาร์บอเนตเกรดอาหาร

Calcium Chloride Food Grade E509, แคลเซียมคลอไรด์เกรดอาหาร

Calcium Propionate E282, แคลเซียมโพรพิโอเนต, แคลเซียมโพรไพโอเนตเกรดอาหาร

Citric Acid Food Grade E330, ซิตริกแอซิดเกรดอาหาร

Monocalcium Phosphate Food Grade E341, โมโนแคลเซียมฟอสเฟตเกรดอาหาร

Potassium Carbonate Food Grade E501, โปแตสเซียมคาร์บอเนตเกรดอาหาร

Potassium Chloride Food Grade E508, โปแตสเซียมคลอไรด์เกรดอาหาร

Potassium Hydroxide Food Grade E525, โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์เกรดอาหาร

Sodium Benzoate Food Grade E211, โซเดียมเบนโซเอตเกรดอาหาร

Sodium Bicarbonate Food Grade E500(ii), โซเดียมไบคาร์บอเนตเกรดอาหาร

Sodium Metabisulfite Food Grade E223, โซเดียมเมต้าไบซัลไฟต์เกรดอาหาร

Sodium Propionate E281, โซเดียมโพรพิโอเนต, โซเดียมโพรไพโอเนตเกรดอาหาร

Sodium Pyrophosphate Decahydrate, TSPP.H2O, โซเดียมไพโรฟอสเฟต, ทีเอสพีพี10น้ำ

Sodium Tripolyphosphate Food Grade E451(i), โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตเกรดอาหาร

Sucralose Food Grade E995, ซูคราโลสเกรดอาหาร

Tetrapotassium Pyrophosphate Food Grade E450(v), TKPP, ทีเคพีพี, เตตระโปแตสเซียมไพโรฟอสเฟตเกรดอาหาร

Tetrasodium Pyrophosphate Food Grade E450(iii), TSPP, ทีเอสพีพี, เตตระโซเดียมไพโรฟอสเฟตเกรดอาหาร

Titanium Dioxide Food Grade E171, TiO2 food grade, ไททาเนียมไดออกไซด์เกรดอาหาร

Trisodium Citrate Food Grade E331, ไตรโซเดียมซิเตรตเกรดอาหาร

Xanthan Gum Food Grade E415, แซนแทนกัมเกรดอาหาร


รายการเคมีภัณฑ์เกรดอาหารและเกรดยา รายการอื่นๆได้แก่

Acesulfame Potassium, Acesulfame K, E950, Ace K, อะซีซัลเฟมเค, เอซีซัลเฟมเค

Acetic Acid, อาซีติกแอซิด, อะซีติกแอซิด, กรดอาซีติก, กรดน้ำส้ม

Ammonium Acetate, แอมโมเนียมอาซีเตต

Ammonium Bicarbonate, แอมโมเนียมไบคาร์บอเนต

Ammonium Hydrogen Carbonate, แอมโมเนียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต

Ascorbic Acid (Vitamin C), แอสคอร์บิกแอซิด, วิตามินซี

Aspartame, แอสพาแทม, แอสปาแตม, แอสพาแตม, แอสพาร์เทม

Calcium Carbonate, CaCO3, แคลเซียมคาร์บอเนต, แคลเซียมคาร์บอเนท

Calcium Chloride, CaCl2, แคลเซียมคลอไรด์, เกลือแคลเซียม

Calcium Hydroxide (Hydrated Lime), แคลเซียมไฮดรอกไซด์, ไฮเดรตไลม์

Calcium Lactate, แคลเซียมแลกเตต, แคลเซียมแลกเตท

Calcium Propionate, แคลเซียมโพรพิโอเนต, แคลเซียมโพรไพโอเนต

Carrageenan, คาราจีแนน, คาราจีแนง

Caustic Soda (Sodium Hydroxide), คอสติกโซดา, โซเดียมไฮดรอกไซด์, โซดาไฟ

Citric Acid Anhydrous, ซิตริกแอซิดแอนไฮดรัส, กรดซิตริก, กรดมะนาว

Citric Acid Monohydrate, ซิตริกแอซิดโมโนไฮเดรต, กรดซิตริกโมโนไฮเดรต

CMC, ซีเอ็มซี, CMC 3000, ซีเอ็มซี 3000

Dextrose Anhydrous, เด็กซ์โตรสแอนไฮดรัส, เด็กซ์โทรสแอนไฮดรัส

Dextrose Monohydrate, เด็กซ์โตรสโมโนไฮเดรต, เด็กซ์โทรสโมโนไฮเดรต

D-Xylose, ดีซีโลส, ดีไซโลส, ดีไซโรส

Ethyl Maltol, เอทิลมัลทอล, เอทิลมัลตอล, เอทิลมอลตอล

Fumaric Acid, ฟูมาริกแอซิด, กรดฟูมาริก

Gellatin, Gellatin Gum, เจลลาจิน, เจลลาตินกัม

Glycerine 99.5 percent USP, กลีเซอรีน 99.5 percent เกรดUSP, กลีเซอรอล

Glycerine 99.7 percent USP, กลีเซอรีน 99.7 percen tเกรดUSP, กลีเซอรอล

Glycine, ไกลซีน, กรดอะมิโน, อะมิโนแอซิด

Guar Gum, กัวกัม

Hydrogen Peroxide, ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์

I+G (IMP+GMP), ไอพลัสจี

Lactic Acid, แล็กติกแอซิด, กรดแล็กติก

Lactose, แล็กโตส, แลคโทส

Lauric Acid, ลอริกแอซิด, กรดลอริก

Magnesium Sulphate, Epsom Salt, แมกนีเซียมซัลเฟต, แมกนีเซียมซัลเฟท

Malic Acid, มาลิกแอซิด, กรดมาลิก, กรดแอปเปิล

Maltodextrin, มอลโตเด็กซ์ตริน, มัลโตเด็กซ์ตริน

Monobasic Sodium Phosphate, โมโนเบสิกโซเดียมฟอสเฟต

Monocalcium Phosphate, MCP, เอ็มซีพี, โมโนแคลเซียมฟอสเฟต

Monosodium Dihydrogen Monophosphate, โมโนโซเดียมไดไฮโดรเจนโมโนฟอสเฟต

Monosodium Dihydrogen Ortho-Phosphate, โมโนโซเดียมไดไฮโดรเจนออโทฟอสเฟต

Monosodium Glutamate, MSG, โมโนโซเดียมกลูตาเมต, เอ็มเอสจี, สารชูรส, ผงชูรส

Monosodium Phosphate, MSP, โมโนโซเดียมฟอสเฟต, เอ็มเอสพี

Monosodium Phosphate Anhydrous, โมโนโซเดียมฟอสเฟตแอนไฮดรัส

Monosodium Phosphate Monohydrate, โมโนโซเดียมฟอสเฟตโมโนไฮเดรต

Monosodium Phosphate Dihydrate, โมโนโซเดียมฟอสเฟตไดไฮเดรต

Myristic Acid, ไมริสติกแอซิด, กรดไมริสติก

Non-Phosphate, นอนฟอสเฟต, ไร้สารฟอสเฟต, ปลอดสารฟอสเฟต

Paraffin Oil, พาราฟินออยล์, พาราฟินเหลว

Phosphoric Acid, ฟอสฟอริกแอซิด, กรดฟอสฟอริก

Poly Ether Glycol, PEG300, PEG400, PEG8000 โพลีอีเทอร์ไกลคอล

Polyethylene Glycol, PEG300, PEG400, PEG8000, โพลีเอทิลีนไกลคอล

Potassium Carbonate, โปแตสเซียมคาร์บอเนต, โพแทสเซียมคาร์บอเนต

Potassium Chloride, โปแตสเซียมคลอไรด์, โพแทสเซียมคลอไรด์

Potassium Citrate, โปแตสเซียมซิเตต, โพแทสเซียมซิเตต

Potassium Hydroxide, โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์, โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์

Potassium Sorbate, โปแตสเซียมซอร์เบต, โพแทสเซียมซอร์เบต

Propylene Glycol USP, MPG USP, โพรไพลีนไกลคอลเกรด USP, โพรพิลีนไกลคอลเกรด USP

Propylparaben, E216, โพรพิลพาราเบน, โปรปิลพาราเบน

Refined Salt, Unrefined Salt, เกลือรีไฟน์, เกลือแห้ง, เกลือชื้น, เกลือบริสุทธิ์

Sodium Acetate, โซเดียมอาซีเตต, โซเดียมอาซีเตท

Sodium Acid Pyrophosphate, SAPP, โซเดียมแอซิดไพโรฟอสเฟต, เอสเอพีพี

Sodium Alginate, โซเดียมอัลจิเนต, โซเดียมแอลจิเนต

Sodium Ascorbate, โซเดียมแอสคอร์เบต, โซเดียมแอสคอร์เบท

Sodium Benzoate, โซเดียมเบนโซเอต, โซเดียมเบนโซเอท

Sodium Bicarbonate, โซเดียมไบคาร์บอเนต, Baking Soda, ผงฟู, เบกกิ้งโซดา

Sodium Biphosphate, โซเดียมไบฟอสเฟต

Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC), สารเพิ่มความเหนียว CMC

Sodium Chloride, โซเดียมคลอไรด์, เกลือแกง

Sodium Cyclamate, โซเดียมไซคลาเมต, โซเดียมไซคลาเมท

Sodium Dihydrogen Phosphate, โซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต

Sodium Hexametaphosphate, SHMP, โซเดียมเฮกซะเมต้าฟอสเฟต, เอสเอชเอ็มพี

Sodium Hydrogen Carbonate, NaHCO3, โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต

Sodium Hydrogen Sulphite, โซเดียมไฮโดรเจนซัลไฟต์

Sodium Hydroxide, NaOH, โซเดียมไฮดรอกไซด์, โซดาไฟ

Sodium Metabisulphite, SMBS, โซเดียมเมต้าไบซัลไฟต์, เอสเอ็มบีเอส

Sodium Phosphate Monobasic, โซเดียมฟอสเฟตโมโนเบสิก

Sodium Propionate, โซเดียมโพรพิโอเนต, โซเดียมโพรพิโอเนท, โซเดียมโพรไพโอเนต

Sodium Pyrophosphate Decahydrate, TSPP.10H2O, โซเดียมไพโรฟอสเฟต, ทีเอสพีพี10น้ำ

Sodium Saccharin, โซเดียมซัคคาริน, ซัคคารีน, แซคคาริน, แซกคารีน, ดีน้ำตาล, ขัณฑสกร

Sodium Salt Phosphoric Acid, โซเดียมซอลต์ฟอสฟอริกแอซิด

Sodium Tripolyphosphate (STPP), โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต, เอสทีพีพี

Sorbitol, Sorbitol 70 percent, ซอร์บิทอล, ซอร์บิตอล

Starch (Corn starch, Potato starch, Wheat starch), แป้ง, แป้งประกอบอาหาร

Sucralose, E955, ซูคราโลส, ซูคราโรส

Sulfamic Acid, Sulphamic Acid, ซัลฟามิกแอซิด, กรดซัลฟามิก

Tartaric Acid, ทาร์ทาริกแอซิด, กรดทาร์ทาริก, ทาทาริก, กรดมะขาม

Tauric acid, ทอริกแอซิด, กรดทอริก, กรดเทอริก

Taurine, ทอรีน, เทอรีน

Tetrapotassium Pyrophosphate (TKPP), ทีเคพีพี, เตตระโปแตสเซียมไพโรฟอสเฟต

Tetrasodium Pyrophosphate (TSPP), ทีเอสพีพี, เตตระโซเดียมไพโรฟอสเฟต

Titanium Dioxide, TiO2, ไททาเนียมไดออกไซด์, ทิทาเนียมไดออกไซด์

Trisodium Citrate, ไตรโซเดียมซิเตรต, ไตรโซเดียมซิเตรท

Trisodium Phosphate (TSP), ไตรโซเดียมฟอสเฟต, ทีเอสพี

White Oil, White Mineral Oil, ไวท์ออยล์, ไวท์มิเนอรัลออยล์

Xanthan Gum, Xanthan Deosen, Xanthan Gum Food Grade, Ziboxan, แซนแทนกัม

Xylitol, ไซลิทอล, ไซลิตอล, น้ำตาลแอลกอฮอล์


รายการเคมีภัณฑ์ เกรดอาหาร และเกรดยา รายการอื่นๆเช่น

สารป้องกันการหืน, สารกันหืน, antioxidant, ซีเควสเตนท์, sequestrant, กรดอินทรีย์, organic acid

สารที่ช่วยให้ข้นหรือช่วยให้คงตัว, thickening agent, stabilizing agent

สารที่ทำให้เกิดเจล, gelling agent, สีผสมอาหาร, coloring agent

สารปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร, flavoring agent, flavorant

สารเสริมรส, flavor enhancer, กระตุ้นกลิ่นรสของอาหาร

สารให้ความหวานแทนน้ำตาล, sugar substitute, sweetener, artificial sweetener

สารปรับความเป็นกรด-ด่าง, acid regulator, acid buffer

สารควบคุมความเป็นกรด-ด่างของอาหาร เช่น กรด ด่าง บัฟเฟอร์

สารเคลือบผิว, glazing agent, เคลือบผิวของอาหาร

สารช่วยให้คงรูป, firming agent, ให้เนื้อเยื่อของผัก ผลไม้ คงรูป

สารช่วยเก็บความชื้น, humectant, ป้องกันไม่ให้อาหารแห้ง

สารทำให้เปียก, เวตติ้งเอเจ้น, wetting agent

สารปรับคุณภาพแป้ง, flour treatment agent

สารกันบูด, สารกันเสีย, สารกันเสื่อม, สารถนอมอาหาร, Preservative

Acidulant food additive, Emulsifying agent, Emulsifier, Buffering agent, Leavening agent, etc.

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขาย บจก.ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด


http://www.thaipolychemicals.com


Tetrapotassium Pyrophosphate, TKPP, เตตระโปแตสเซียมไพโรฟอสเฟต, Tetrasodium Pyrophosphate, TSPP, เตตระโซเดียมไพโรฟอสเฟต, ทีเอสพีพี


แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

สุทธิชัยคาร์ไบด์การช่าง จำหน่าย หินเพชรลับคมใบเลื่อยคาร์ไบด์และ ใบคัตเตอร์คาร์ไบด์และใบมีดคาร์ไบด์ และบริการลับคมมีดคาร์ไบด์, ลับคมดอกเร้าเตอร์, ลับคมใบคัตเตอร์

() - อุตสาหกรรม เครื่องจักรอื่นๆ 16 ม.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 97 ครั้ง

เต็นท์พับ (โครง+ผ้าใบ) เต็นท์จอดรถ ลักกี้เฟรน Luckyfriend | ชอปวันนี้ลดสูงสุด 400.- ทันที

() - รถ ยานพาหนะอื่นๆ 1 เม.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 13 ครั้ง

ศูนย์รวมเบอร์มงคล บริการด้วยใจ

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - มือถือ อุปกรณ์สื่อสารซิมการ์ด เบอร์สวย 22 เม.ย. 2564

ราคา 599 บาท

เข้าชม 0 ครั้ง

allmaxbet เว็บบาคาร่าออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ ไม่ต้องทำเทิร์น ถอนไม่จำกัดครั้ง ฝากขั้นต่ำเพียง 50 บาท จ่ายสูงสุด 1 ล้านบาท ต่อบิล ยูสเดียวจบครบทุกเกมส์

() - เกมส์ ของเล่นเกมส์ออนไลน์ 8 ธ.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 187 ครั้ง

www.คอกกั้นเด็ก.com ขายคอกกั้นเด็ก พีวีซีราคาถูก คุณภาพดี แข็งแรง จัดส่งทั่วประเทศ

() - แม่และเด็กผลิตภัณฑ์เด็ก 2 เม.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 16 ครั้ง

แคมเปญพิเศษ Motor Show 2021 มาแล้วว NEW Ford Ranger FX4Max จองวันนี้และรับรถก่อน เม.ย 64

() - รถ ยานพาหนะรถกระบะ 6 เม.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 11 ครั้ง

allmaxbet เว็บบาคาร่าออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ ไม่ต้องทำเทิร์น ถอนไม่จำกัดครั้ง ฝากขั้นต่ำเพียง 50 บาท จ่ายสูงสุด 1 ล้านบาท ต่อบิล ยูสเดียวจบครบทุกเกมส์

() - เกมส์ ของเล่นเกมส์ออนไลน์ 17 เม.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 3 ครั้ง

สแตนเลสสีโรสโกลด์ สียอดฮิตไม่ตกเทรนด์

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรเครื่องจักร 22 เม.ย. 2564

ราคา 150 บาท

เข้าชม 1 ครั้ง

Hunter-Gaming สุดยอดผู้ให้บริการสล็อตออนไลน์

() - เกมส์ ของเล่นเกมส์ออนไลน์ 12 เม.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 10 ครั้ง

ขายคอกกั้นเด็ก พีวีซี ราคาถูก จัดส่งฟรี ถึงบ้าน

() - แม่และเด็กผลิตภัณฑ์เด็ก 22 เม.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 1 ครั้ง

ติด SeoTextlink 300 เว็บ ที่นี่!

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : Technical Sales
  • ความต้องการ : ต้องการขาย
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 5 ก.ค. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 13 ธ.ค. 2561 11:29:44 น.
  • ที่อยู่ : 36/1 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
  • จังหวัด : โพสต์ฟรี สมุทรสาคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 034496284, 0800160016
  • Email : polychemicals555@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน